قلم فرزانه
معرفی کتاب فرزانه
 
 

به کافه کتاب فرزانه خوش امدید

 

برنامه و پیشنهاد اصلی  راه اندازی بحث های گروهی در زمینه جامعه شناسی وفلسفه و خوانش و نقد داستان  و شعر بود. در جستجوی فضایی بودم که بتوان در کنار یکدیگر با یک فنجان دمنوش داغ استارت یک بحث داغ علمی را نیز زد. جایی به مثابه  یک گذر و یک دیدار کوتاه است اما چه بسا  یک رابطه عمیق و ماندگار می توانست از درون ان شکل بگیرد رشد کند بالنده شود و کسی چه می داند شاید ثمره ایی میوه ایی نا منتظر  نیز به بار اورد. ...اینچنین بود که گام به گام پیش رفتم واز چند  ایده از جمله  از ایستگاه کتاب  به کافه کتاب اندیشه و سپس به کافه کتاب فرزانه رسیدم به پاس احترام به فرزندان فرزانه فرزانگان از سرزمین مردمی فرزانه .

امید که با همیاری دوستان فرزانه در این مجموعه پویا و علمی شاهد گسترش فرهنگ کتاب خوانی و تمرین تساهل و مدارا و  اموزش و کسب انیشه نقادانه باشیم .

                 رویادارابی                                                                                                                         دبیر جامعه شناسی