چاپ خبر
دبیرستان دوره دوم فرزانگان یک چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران (جناب آقای فولادوند)
بازدید مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران (جناب آقای فولادوند) از روند برگزاری امتحانات نهایی
پایه دوازدهم در حوزه دبیرستان فرزانگان ,با رعایت فاصله گذاری اجتماعی وپروتکل های بهداشتی
دوشنبه 19 خرداد
انتهای پیام/.