سرکار خانم طاهره کردی

مدير مركز آموزشي فرزانگان تهران

میزان تحصیلات :       کارشناس ارشد پژوهشگری

  سوابق کاری :                       26 سال