کلاس های پژوهش  
زیست شناسی
 
فیزیک ،نجوم و IYPT
 
شیمی
 
نانو فناوری
 
کامپیوتر
 
روان شناسی
 
تاریخ و جامعه شناسی
 
هنر
 
طراحی صنعتی
 
هوا فضا
 
رباتیک
 
کیمیکار