درج مطلب  

  این کتابخانه با بیش از 24300 جلد کتاب شامل منابع متنوع و مرتبط با رشته های تحصیلی دانش آموزان در حوزه های ادبیات، علوم پایه، علوم کاربردی، علوم و معارف دینی،  فلسفی، تاریخی و ... و 21 عنوان مجله میباشد.

  ×    کتابخانه مجهز به نرم افزار خاص کتابداری  Digilib از موسسه معتبر پارس آذرخش بوده که دارای استاندارداد های ملی و بین المللی در این رابطه است.

×     فهرست نویسی و سازماندهی کلیه منابع با استفاده از رده بندی کتابخانه کنگره (Library of Congress.L.C)  که در کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه های معتبر دانشگاهی و تخصصی به کار گرفته می شود، صورت می پذیرد. سیستم مخزن کتابخانه برای بالا بردن سرعت و دقت در کار در حال حاضر به صورت بسته در نظر گرفته شده است. دانش آموزان با استفاده از رایانه مخصوص جستجوی بانک اطلاعاتی کتابخانه قادر به یافتن کتاب مورد نظر خود بوده و آموزشهای لازم در بدو امر برای ایشان انجام می پذیرد

×         کتابهای مرجع امانت داده نمی‌شوند و در صورت نیاز،  از قسمتهای مورد نظر کپی گرفته در اختیار دانش آموز قرار می گیرد .

 ×         عضویت در کتابخانه و امانت کتاب از طریق نرم افزار صورت می‌گیرد.

×         کتابخانه در کلیه امور پژوهشی و تحقیقات مرتبط  با حوزه های درسی، به دانش آموزان متقاضی خدمات مشاوره‌ایی ارئه می دهد.