مقصد نامعلوم پنج خوك همان لبخند هميشگي (كتاب محمد بروجردي) نيمه پنهان ماه:عباسي به روايت همسر شهيد قاصد خنده رو: كتاب فضل الله محلاتي
اشتباه مي كنيد, من زنده ام: كتاب علي شرفخانلو اينك شوكران: ايوب بلندي به روايت همسر شهيد لبخند مسيح نگهبان غار:قصه حيوانات در قرآن كريم به مجنون گفتم زنده بمان:شهيد همت
نيمه پنهان:شهيد محلاتي جانبازان: كتاب حسن علي نوروزيان خاطرات احمد احمد ما همان آفتابيم(روايت زنان شهيد) مصاحبه فرشته با فرشته ها
كيلومتر پيشواز مامور سيگاري خدا افسانه هاي ايراني سرپناهي براي شب به همراه شرح احوال و آثار نويسنده قصه هاي مجيد
خاطرات سيد ابوالفضل كاظمي دختران اُ.پي.دي محمد دختر سوم دست پنهان

 
قتل در زمين گلف قتل راجر اكرويد  نشانه چهار دره وحشت  حلقه سرخ و پنج داستان ديگر
درنده باسكرويل جعبه مقوايي ارباب حلقه ها رامونا هميشه راموناست راموناي آتش پاره
طولاني ترين آواز نهنگ مقررات  در انتظار يك زندگي طبيعي عطيه برتر ورونيكا تصميم ميگيرد بميرد
جين اير درخت زيباي من تس نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد بيراه
ناشناخته ماندگان سيركي كه مي گذرد عشق زن خوب (پنج داستان بلند)  گربه اي كه عاشق باران بود  بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم
من گنجشك نيستم  استخوان خوك و دستهاي جذامي اين مردم نازنين ترول ها چاي با طعم خدا
بالهايت را كجا جا گذاشتي هر قاصدكي يك پيامبر است آقای کوئین مرموز ان یا ام؟ گرگ در لباس میش
خانه ای در شیراز قتل در خوابگاه دانشجویی آیینه سرتاسر ترک برداشت شکار قاتل قتل های الفبایی
آواز قو پیک جنوب تحقیر و توهین شده ها یادداشت های زیرزمینی و شب های روشن دژ
خروج مرد بیوه باغ وحش شیشه ای بادبزن کاغذی داستانهایی برای شب و چندتایی برای روز یک عالم با شما حرف دارم
مکتوب پنج حکایت سفر اندیشه های ناب پایان این تاریکی ما همه می میریم
مجموعه خاطرات زندگی دکتر اسکندری رقصی چنین میانه میدانم آرزوست خرمشهر کو جهان آرا سلام بر ابراهیم: زندگی و خاطرات شهید ابراهیم هادی خواهران آفتاب: زندگی نامه دختران دانش آموز شهید
اندیشه های ناب غبار روی تصویر: زندگی نامه شهیدان ارجحی بانوی نهج البلاغه پرسش از موعود