ساحت هاي مطالعاتي ادبيات انقلاب اسلامي از رنگ گل تا رنج خار زندگي كن
باغ دلگشا (نگاهي به احوالات و حكايات شيخ سعدي) بايزيد و جنيد (برگزيده تذكره الاوليا عطار) دردنامه سالك
فكرت(تلخيص وبازنويسي مصيبت نامه عطار) هفت گنبد(تلخيص وبازنويسي هفت پيكر نظامي) غمنامه بي قراري(تلخيص وبازنويسي ليلي ومجنون نظامي)
داستان زال و رودابه بيژن و منيژه ( از دستنويس موزه فلورانس) فرود سياوش (از دستنويس موزه فلورانس)
ويس و رامين در پرده هاي راز( تلخيص وبازنويسي اسرارنامه ليلي) هزار و يك شب
تاريخ تحليلي شعر نو اسطوره هاي ايراني آيا آدم نديد؟
من منم؟! جلد 1 من منم؟! جلد 2 من و ما جلد 1
من و ما جلد 2 منتخب گفتارهاي عارفان ازشيخ ابوالحسن خرقاني تاجامي
فرهنگ اشعار صائب جلد اول    فرهنگ اشعار صائب جلد دوم روايت مجنون
ابر بلند فرياد يك نفر كه تا همين دو روز پيش حرف دلم را بزنم يا نزنم
پرنده باران دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق سیاحتنامه ابراهیم بیگ
تذکره الاولیا چیزی تو کشو نیست(گزیده ی شعر و عکس جهان) اولین طپش های عاشقانه قلبم(نامه های فروغ فرخزاد به همسرش)
کوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد نمی دهد